Mentalbeskrivning Hund

Kontakt

 • 1a - Hälsning: 4 (Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)
 • 1b - Samarbete: 3 (Följer med men är inte engagerad i testledaren)
 • 1c - Hantering: 3 (Accepterar hantering)

Lek 1

 • 2a - Leklust: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
 • 2b - Gripande: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)
 • 2c - Gripande & dragkamp: 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)

Förföljande

 • 3a1 - Första: 5 (Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända)
 • 3a2 - Andra: 4 (Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet)

Gripande

 • 3b1 - Första: 2 (Griper inte, nosar på föremålet)
 • 3b2 - Andra: 3 (Griper tveksamt eller med tidsfördröjning)

Aktivitet

 • 4 - Aktivitet: 4 (Är uppmärksam men ökad oro efter hand)

Avst lek

 • 5a - Intresse: 3 (Intresserad, följer figuranten utan avbrott)
 • 5b - Hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
 • 5c - Nyfikenhet: 1 (Går inte fram till figuranten inom tid)
 • 5d - Leklust: 1 (Visar inget intresse)
 • 5e - Samarbete: 1 (Visar inget intresse)

Överraskning

 • 6a - Rädsla: 4 (Flyr högst fem meter)
 • 6b - Hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
 • 6c - Nyfikenhet: 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)
 • 6d - Kvarst rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
 • 6e - Kvarst intresse: 1 (Visar inget intresse)

Ljud

 • 7a - Rädsla: 4 (Flyr högst fem meter)
 • 7b - Nyfikenhet: 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)
 • 7c - Kvarst rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
 • 7d - Kvarst intresse: 1 (Visar inget intresse)

Spöken

 • 8a - Hot/agg: 2 (Visar enstaka hotbeteenden)
 • 8b - Kontroll: 4 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
 • 8c - Rädsla: 3 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll)
 • 8d - Nyfikenhet: 2 (Går fram till figuranten när föraren talar med fig och lockar på hunden)
 • 8e - Kontakt/fig i spökdräkt: 4 (Tar kontakt själv med figuranten)

Lek 2

 • 9a - Leklust: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
 • 9b - Gripande: 4 (Griper direkt med hela munnen)

Skott

 • 10 - Skott: 2 (Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd)

SKRAMMEL

ÖVERRASKNING

SPÖKEN

SKOTT

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Moment 1: Främmande människor

 • Glad i främmande människor: 3
 • Trygg: 3

Moment 2: Föremålslek

 • Energisk: 3
 • Lekfull: 1

Moment 3: Matintresse

 • Energisk: 3

Moment 4: Överraskning

 • Nyfiken: 3
 • Arg: 0
 • Trygg: 2

Moment 5: Skrammel

 • Nyfiken: 3
 • Trygg: 2

Moment 6: Närmande person

 • Glad i främmande människor: 3
 • Arg: 0
 • Trygg: 3

Moment 7: Underlag

 • Trygg: 4

Moment 8: Skott

 • Trygg: 4

Över alla moment:

 • Energisk: 4
 • Positiv attityd: 3

Övrigt:

 • Ljudlig: 0
 • Arg: 0

FRÄMMANDE MÄNNISKOR/FÖREMÅLSLEK

ÖVERRASKNING

SKRAMMEL

MATINTRESSE

NÄRMANDE PERSON

SKOTT