Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Moment 1: Främmande människor

 • Glad i främmande människor: 1
 • Trygg: 3

Moment 2: Föremålslek

 • Energisk: 3
 • Lekfull: 2

Moment 3: Matintresse

 • Energisk: 2

Moment 4: Överraskning

 • Nyfiken: 2
 • Arg: 1
 • Trygg: 2

Moment 5: Skrammel

 • Nyfiken: 2
 • Trygg: 2

Moment 6: Närmande person

 • Glad i främmande människor: 0
 • Arg: 1
 • Trygg: 2

Moment 7: Underlag

 • Trygg: 4

Moment 8: Skott

 • Trygg: 4

Över alla moment:

 • Energisk: 4
 • Positiv attityd: 2

Övrigt:

 • Ljudlig: 0
 • Arg: 0